Autorska i srodna prava

Autorsko pravo je pravo autora na njihovim djelima iz književnoga, znanstvenog i umjetničkog područja. S obzirom na sadržaj razlikujemo moralna, imovinska i druga prava autora.

Srodna prava su prava koja su bliska (odnosno srodna ili susjedna) autorskom pravu, pretpostavljaju već postojanje autorskog djela i imaju svoj poseban predmet zaštite.

Pravo proizvođača fonograma jedno je od ukupno sedam srodnih prava koje definira i štiti Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (ZASPS) uz Pravo umjetnika izvođača, Pravo filmskih producenata (pravo proizvođača videograma), Pravo organizacija za radiodifuziju, Prava nakladnika na njihovim izdanjima , Prava nakladnika informativnih publikacija i Pravo proizvođača baza podataka.

Autorsko pravo i srodna prava imaju karakter privatnih prava, što znači da štite individualne interese određenih subjekata koji su nositelji autorskog, odnosno srodnih prava.
Ova prava mogu se ostvarivati:

– individualno
– kolektivno


Kolektivno ostvarivanje prava

U slučaju korištenja velikog broja autorskih djela i predmeta zaštite srodnih prava, koja nisu unaprijed određena (javne izvedbe, emitiranja i reemitiranja putem radija ili televizije ili drugog priopćavanja javnosti nescenskih glazbenih djela ili zvučno snimanje odnosno fiksiranje izvedbe na fonogram), ne postoji mogućnost da korisnik djela stupa u kontakt s autorima, odnosno subjektima zaštite srodnih prava pojedinačno i da sklapa pojedinačne autorske ugovore ili ugovore o npr. korištenju izvedbe za svako pojedino djelo. U takvom slučaju odgovarajući ugovor može se sklopiti na taj način da umjesto autora, odnosno nositelja srodnih prava ugovor sklapa udruga za kolektivno ostvarivanje prava. Prema takvom ugovoru udruga daje autorizaciju (odobrenje) za korištenje svih djela koja zastupa (cijeli repertoar), raspodjeljuje ubrane naknade među nositeljima prava prema određenim pravilima raspodjele i obavlja kontrolu korištenja djela.

Nositelj prava može izričito u pisanom obliku obavijestiti udrugu da ne ostvaruje njegova prava, u suprotnom postoji presumpcija kolektivnog ostvarivanja prava, naravno ukoliko se radi o pravu koje se može kolektivno ostvarivati. (čl. 227. ZAPSP-a)
Kolektivno se obavezno ostvaruju sljedeća prava proizvođača fonograma:

– pravo umnožavanja i pravo priopćavanja javnosti, uključujući činjenje dostupnim javnosti, u okviru prateće internetske usluge
– ostvarivanje, u skladu s člankom 142. stavkom 1. podstavkom 6. ZAPSP-a, udjela u jedinstvenoj primjerenoj naknadi za: javno priopćavanje, javno prikazivanje, emitiranje, reemitiranje, prijenos izravnim protokom, javno priopćavanje emitiranja, reemitiranja, prijenosa izravnim protokom i činjenja dostupnim javnosti te svako drugo priopćavanje javnosti fonograma izdanih u komercijalne svrhe
– ostvarivanje naknade za javnu posudbu iz članka 142. stavka 1. podstavka 2. ZAPSP-a
– pravo iznajmljivanja
– pravo umnožavanja, distribuiranja, priopćavanja javnosti, uključujući činjenje dostupnim javnosti, u korist institucija kulturne baštine, za nekomercijalne svrhe, fonograma koji su nedostupni na tržištu u smislu članka 17. ZAPSP-a, a koji su trajni dio zbirke institucije kulturne baštine
– ostvarivanje naknade za umnožavanje za privatno korištenje iz članka 185. stavka 1. ZAPSP-a
– ostvarivanje naknade za umnožavanje i distribuiranje fonograma korištenjem ograničenja prava proizvođača fonograma uvrštavanjem u zbirke, iz članka 197. stavka 3. ZAPSP-a

Individualno ostvarivanje prava

Ostvarivanje prava koje se odnosi na pojedinačno korištenje autorskog djela (npr. izdavanje određenog književnog djela, prikazivanje ili radiodifuzijsko emitiranje određenog dramskog ili drugog scenskog djela), odnosno predmeta zaštite srodnih prava, prema odgovarajućem ugovoru između nositelja prava i korisnika predmeta zaštite, obavlja sam nositelj prava osobno ili putem zastupnika. Poslove opunomoćenog zastupnika može obavljati odvjetnik, specijalizirana pravna osoba za ostvarivanje autorskog prava i srodnih prava, te udruga za kolektivno ostvarivanje prava.

Korisnik

Pojam korisnika označava pravnu ili fizičku osobu kojoj je odgovarajuća udruga za kolektivno ostvarivanje prava na temelju zahtjeva odobrila korištenje predmeta zaštite na kojem postoje srodna prava (čl. 214. st. 4. ZAPSP-a). U zahtjevu se navodi vrsta i okolnosti korištenja, npr. način, vrijeme tj. vremenski period korištenja, prostor, vrsta i površina objekta i sl. Udruga daje korisniku odobrenje za korištenje predmeta zaštite za ostvarivanje kojih je ovlaštena. Odobrenje mora sadržavati oznaku vrsta prava, oznaku načina, prostora i vremena korištenja, te također, ukoliko se radi o korištenju uz naknadu, i oznaku visine naknade za korištenje.
Neki od primjera korisnika su npr. radio i tv postaje, ugostiteljski objekti (kafići, restorani, hoteli), trgovine i sl.

*Sadržaj djelomično preuzet sa službenih stranica Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo (DZIV) uz izričito odobrenje DZIV-a

Broj davatelja punomoći:

+ 0

OBRAZAC PUNOMOĆI

Što nakon davanja punomoći?

PRIJAVA DJELA

Koji su sve obvezujući podaci za prijavu izdanja u ZAPRAF bazu podataka?

BAZA PODATAKA

ZAPRAF baza podataka službeni je naziv digitalne baze podataka proizvođača fonograma svih zvučnih zapisa (fonograma) koji se koriste u Hrvatskoj.

RASPODJELA NAKNADA

Postupak isplate konačnih godišnjih obračuna naknada za sve nositelje prava.

Prijavi se na newsletter

Želim primati newsletter i pristajem da ZAPRAF koristi moju adresu elektroničke pošte za primanje promidžbenih informacijama o aktivnostima ZAPRAF-a. Pročitao/la sam i razumijem Pravila privatnosti.

abstract, art, audio

Prava proizvođača fonograma

Prava proizvođača fonograma definirana su Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima (ZASPS).

Detaljnije o svakom pravu možete pročitati na sljedećim stranicama!

IMPRESSUM

ZAPRAF

Udruga za zaštitu, prikupljanje i raspodjelu naknada
fonogramskih prava

Ulica kneza Borne 5

10000 ZAGREB

Hrvatska – Croatia

KONTAKT

E-mail: zapraf@zapraf.hr

Tel: +385 1 3668 194

Fax: +385 1 3668 072