NA ČEMU SE TEMELJI RASPODJELA NAKNADA?

Raspodjela naknada temelji se na kriteriju stvarnog korištenja snimaka, odnosno u raspodjelu naknada ulaze sve snimke koje se koriste i koje su prijavljene kao emitirane tijekom prethodne godine. 

 

ROKOVI

Konačna godišnja raspodjela naknada izvršava se u lipnju ili srpnju za prethodnu godinu.

Sukladno Pravilima za rad u ZAPRAF bazi, prijave domaćih snimaka/izdanja koji će ući u raspodjelu za reparticijsku godinu prethodne godine moraju se dostaviti najkasnije do 1. ožujka tekuće godine.

Prema članku 3. svaki davatelj punomoći ZAPRAF-u je dužan izvršiti prijave novih izdanja ZAPRAF-u u elektronskom ili tiskanom obliku. Uz podnesenu prijavu obvezna je dostava nosača zvuka ili preslika omota izdanja, odnosno screenshot web stranice ukoliko se radi o digitalnom izdanju, a stručna služba ZAPRAF-a može tražiti i dostavu ostale relevantne dokumentacije kojom se dokazuje pravo vlasništva snimaka (npr. ugovori).

Prijava kataloga i/ili snimki inozemnih izdanja koji će ući u raspodjelu za prethodnu reparticijsku godinu mora se dostaviti najkasnije do 1. ožujka tekuće godine.

 

PRIGOVORI

Sukladno Pravilniku o kolektivnoj zaštiti prava proizvođača fonograma i raspodjeli naknada ZAPRAF-a, prigovor na obračun može se uložiti Komisiji za rješavanje prigovora ZAPRAF-a u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti o obračunu.

Prigovor mora biti u pisanom obliku, obrazložen, te po mogućnosti potkrijepljen odgovarajućim dokazima. Neobrazložen prigovor, odnosno zahtjev bit će odbačen kao nepotpun. Ako zahtjev za naknadni obračun, dopunu ili ispravak obračuna nema osnove, troškove ponovne i dodatne obrade u cijelosti snosi podnositelj prigovora.

Nakon isteka tog roka, više ni u kojem slučaju nije moguće uložiti prigovor bilo koje vrste i tehnički napraviti dopunski obračun te se smatra da je proizvođač fonograma u potpunosti suglasan sa ovako poslanim obračunom.

Svi prigovori koji pristignu razmotrit će se nakon završetka roka za prigovor, a podnositelji prigovora bit će obaviješteni o svojoj odluci.

 

AKONTACIJE

Mjesečne akontacije redovno se isplaćuju za one nositelje prava koji su u prethodnoj godini ostvarili iznos veći od 15.000,00 eura te kvartalne isplate akontacijskih rata za one nositelje prava koji su u prethodnoj reparticijskoj godini premašili iznos od 5.500,00 eura. Uvođenjem ovog modela mjesečne odnosno kvartalne isplate akontacijskih rata nositeljima prava, nastavljena je politika dobrog upravljanja sredstvima, te isplata prikupljenih naknada u najkraćem mogućem roku.

NEPREPOZNATE SNIMKE

Sukladno članku 167. st. 6. ZAPSP-a, organizacija za kolektivno ostvarivanje prava dužna je poduzeti sve potrebne mjere radi identificiranja i pronalaženja nositelja prava. Slijedom navedenog, u tablici niže svim nositeljima prava dostavljamo na znanje popis snimaka koje nisu prepoznate prilikom obrade podataka za period od 2018. do 2021. godine. Ukoliko dođe do prepoznavanja određenog broja snimaka, nositelje prava molimo da o tome obavijeste Stručnu službu ZAPRAF-a.

Prijavi se na newsletter

Želim primati newsletter i pristajem da ZAPRAF koristi moju adresu elektroničke pošte za primanje promidžbenih informacijama o aktivnostima ZAPRAF-a. Pročitao/la sam i razumijem Pravila privatnosti.

Prava proizvođača fonograma

Prava proizvođača fonograma definirana su Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima (ZASPS).

Detaljnije o svakom pravu možete pročitati na sljedećim stranicama!

IMPRESSUM

ZAPRAF

Udruga za zaštitu, prikupljanje i raspodjelu naknada
fonogramskih prava

Ulica kneza Borne 5

10000 ZAGREB

Hrvatska – Croatia

KONTAKT

E-mail: zapraf@zapraf.hr

Tel: +385 1 3668 194

Fax: +385 1 3668 072