Često postavljana pitanja

ZAPRAF ostvaruje i štiti prava proizvođača fonograma na osnovu punomoći kojom proizvođači fonograma povjeravaju ZAPRAF-u ostvarivanje i zaštitu svojih prava. Ispunjeni obrazac punomoći dostavlja se u ured ZAPRAF-a osobno ili putem pošte.

Uz obrazac punomoći podnositelj zahtjeva za davanje punomoći dužan je dostaviti ZAPRAF-u i ostale relevantne podatke, npr. izvadak iz sudskog registra, izvadak iz obrtnog registra, i sl. gdje je naveden predmet poslovanja u kojem se specificira da podnositelj zahtjeva obavlja izdavačku djelatnost, odnosno djelatnost snimanja zvučnih zapisa.
Također, potrebno je dostaviti i podatke o fonogramima na koje podnositelj zahtjeva polaže pravo vlasništva, odnosno dokaz da je fonogram komercijalan i zakonito objavljen (bilo u fizičkom ili digitalnom obliku).

Punomoć ZAPRAF-u može dati i fizička osoba. Proizvođačem fonograma smatra se fizička ili pravna osoba koja poduzima inicijativu i koja je odgovorna za prvo fiksiranje zvukova izvedbe ili drugih zvukova ili onog što predstavlja zvukove.

ZAPRAF štiti prava proizvođača fonograma od dana potpisane punomoći.

Isplata naknada obavlja se jednom godišnje sredinom tekuće godine, za prethodnu reparticijsku godinu, a nakon što se prikupe i obrade svi podaci o korištenju snimaka od strane radijskih i televizijskih postaja.

U konačnu godišnju raspodjelu naknada za prethodnu godinu ulaze sve domaće snimke koje su prijavljene do 1. ožujka tekuće godine.
Za prijavu inozemnih izdanja kao krajnji rok predviđen je 1. ožujka tekuće godine

ZAPRAF štiti cjelokupni svjetski repertoar, a raspodjela naknada vrši se na temelju uredno prijavljenih izdanja u bazu ZAPRAF-a.

Nakon što postanete davatelji punomoći stručna služba ZAPRAF-a će Vam poslati korisničke podatke za ZAPRAF bazu gdje na jednom mjestu možete prijaviti sva svoja izdanja.

Fonogram (snimka) se može prijaviti u bazu upisivanjem podataka u Excel obrazac ili izravnim upisivanjem podataka u bazu. Snimku može prijaviti samo proizvođač fonograma koji ju je izdao ili ima punomoć izvornog proizvođača fonograma.
Svi zahtjevi i upiti vezani za rad u bazi šalju se putem elektroničke pošte na adresu: baza@zapraf.hr

ISRC je međunarodni sustav identifikacije zvučnih i video zapisa. ISRC je besplatan način jedinstvene i trajne identifikacije zvučnih i video zapisa. ISRC pomaže izbjeći višeznačnost i pojednostavljuje upravljanje pravima kada su zapisi korišteni u više različitih formata, distribucijskih kanala ili proizvoda. ISRC ostaje fiksna točka kada se zapis koristi kroz različite servise, preko granica ili u različitim licencnim ugovorima.

ZAPRAF ne dodjeljuje ISRC kodove, već to čini Svjetska diskografska organizacija (IFPI).

Prijave koje nemaju jasno naznačeno vlasništvo nad snimkama ili nemaju ključne podatke koji su potrebni za prijavu fonograma neće se uzimati u daljnju obradu dok se ne dostave potpuni i obvezni podaci.

Ukoliko je snimka stavljena u prodaju putem legalnih glazbenih servisa, potrebno je uz prijavu dostaviti i screenshot navedene snimke koji potvrđuje da je snimka komercijalni fonogram, odnosno da je isti stavljen u prodaju putem web-a.
Pojedinačna snimka se prijavljuje na isti način kao i album, a označuje se kao singl sa odabirom tipa albuma. Riječ singl ne upisuje se u naziv albuma.

Za prijavu kompilacijskih izdanja potrebno je dostaviti svu dokumentaciju kao i za redovita izdanja – popunjeni obrazac, nosač zvuka i/ili presliku omota izdanja.
Ukoliko iz dostavljenog obrasca, odnosno omota izdanja nije vidljivo vlasništvo nad pojedinom snimkom, ista se neće uzimati u daljnju obradu niti unositi u bazu do dostave potpunih i obveznih podataka.

Za prijavu TV spota potrebno je dostaviti popis spotova i glazbe koja se koristila za spot. Bitno je obratiti pažnju u slučaju kad postoji live i studijska snimka te naznačiti razliku među njima jer su u tom slučaju mogu pojaviti različiti vlasnici snimki.
Sve TV snimke će biti vidljive u bazi no neće postojati mogućnost označavanja vlasništva nad njima dok se ne zaprimi dokaz da su iste i komercijalni fonogram.

Promo snimke nemaju pravo na naknadu do onog trenutka do kada fonogram ne bude objavljen kao komercijalan fonogram.
U slučaju da se promo izdanje i komercijalna snimka koristi tijekom iste kalendarske godine, nositelju prava se obračunava naknada kao da je komercijalno izdanje izdano početkom godine, pod uvjetom da je izvršena ispravna prijava u Bazi.
Ovaj princip se ne primjenjuje ukoliko je promo izdanje izdano u jednoj godini, a postalo komercijalno u sljedećoj

Ukoliko se utvrdi da je konkretni fonogram već ranije prijavljen u ZAPRAF bazu, od strane drugog nositelja prava, stručna služba ZAPRAF-a će o mogućem sukobu obavijestiti onoga koji je podnio naknadnu prijavu s pozivom da dostavi dokaze o vlasništvu ili posjedovanju prava i ovlaštenja za predmetni fonogram.

Sukobi se prvenstveno rješavaju međusobnim dogovorom i komunikacijom. O postignutom dogovoru sukobljene strane obavještavaju stručnu službu ZAPRAF-a.
Ukoliko sukobe nije moguće riješiti međusobnim dogovorom, ZAPRAF će u cilju rješavanja sukoba glede vlasništva nad snimkama, organizirati zajednički sastanak sa stranama u sukobu, te će se tom prilikom formirati i Komisija za posredovanje u rješavanju sukoba koju imenuje direktor ZAPRAF-a.

Punomoć vrijedi za cijelo vrijeme trajanja prava i ne mora se obnoviti svake godine.

Davatelj punomoći može otkazati punomoć, odnosno zaštitu, u svako doba, s time da otkaz vrijedi od 1. siječnja naredne godine, osim ako se ZAPRAF i davatelj punomoći unaprijed, izričito drugačije ne dogovore.

Više o pravilima privatnosti pročitajte ovdje!

Prijavi se na newsletter

Želim primati newsletter i pristajem da ZAPRAF koristi moju adresu elektroničke pošte za primanje promidžbenih informacijama o aktivnostima ZAPRAF-a. Pročitao/la sam i razumijem Pravila privatnosti.

IMPRESSUM

ZAPRAF

Udruga za zaštitu, prikupljanje i raspodjelu naknada
fonogramskih prava

Ulica kneza Borne 5

10000 ZAGREB

Hrvatska – Croatia

KONTAKT

E-mail: zapraf@zapraf.hr

Tel: +385 1 3668 194

Fax: +385 1 3668 072