Međunarodni ugovori i europsko zakonodavstvo

Međunarodna konvencija za zaštitu umjetnika izvođača, proizvođača fonograma i organizacija za radiodifuziju (Rimska konvencija 1961.)

Konvencija o zaštiti proizvođača fonograma od neodobrenoga umnožavanja njihovih fonograma (Ženeva 1971.)

Univerzalna konvencija o autorskom pravu (revidirana u Parizu 1971.)

Bernska konvencija za zaštitu književnih i umjetničkih djela iz 1886. (Pariški akt, 1971.)

Konvencija o osnivanju svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (WIPO konvencija, 1967., dopunjena 1979.)

Sporazum o trgovinskim aspektima prava intelektualnog vlasništva

Ugovor o izvedbama i fonogramima Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (Ženeva 1996.)

Ugovor o autorskom pravu Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (Ženeva 1996.)

Direktive

Direktiva Vijeća 93/83/EEC od 27. rujna 1993. o koordinaciji određenih pravila s obzirom na autorsko pravo i srodna prava koja se odnose na satelitsko emitiranje i kabelsko reemitiranje

Direktiva 2001/29/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2001. o usklađivanju određenih aspekata autorskog prava i srodnih prava u informacijskom društvu

Direktiva 2004/48/ez Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o provedbi prava intelektualnog vlasništva

Direktiva 2006/115/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o pravu iznajmljivanja i pravu posudbe te o određenim autorskom pravu srodnim pravima u području intelektualnog vlasništva (kodificirana verzija)

Direktiva 2006/116/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o trajanju zaštite autorskog prava i određenih srodnih prava (kodificirana verzija)

Direktiva 2011/77/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 27. rujna 2011. kojom se mijenja Direktiva 2006/116/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o trajanju zaštite autorskog prava i određenih srodnih prava

Direktiva 2012/28/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o određenim dozvoljenim korištenjima djela siročadi

Direktiva 2014/26/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o kolektivnom ostvarivanju autorskog prava i srodnih prava te izdavanju odobrenja za više državnih područja za prava na internetsko korištenje glazbenih djela na unutarnjem tržištu

Direktiva 2019/790/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2019. o autorskom prarodnim pravima na jedinstvenom digitalnom tržištu i izmjeni direktiva 96/9/EZ i 2001/29/EZ

Prijavi se na newsletter

Želim primati newsletter i pristajem da ZAPRAF koristi moju adresu elektroničke pošte za primanje promidžbenih informacijama o aktivnostima ZAPRAF-a. Pročitao/la sam i razumijem Pravila privatnosti.

IMPRESSUM

ZAPRAF

Udruga za zaštitu, prikupljanje i raspodjelu naknada
fonogramskih prava

Ulica kneza Borne 5

10000 ZAGREB

Hrvatska – Croatia

KONTAKT

E-mail: zapraf@zapraf.hr

Tel: +385 1 3668 194

Fax: +385 1 3668 072