Izmjena stope PDV-a za proizvođače fonograma

Trenutno pregledavate Izmjena stope PDV-a za proizvođače fonograma
  • Kategorija objave:News

Poštovani nositelji prava,

Ovim putem vas obavještavamo da su sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost, unesene određene promjene u način obračuna Poreza na dodanu vrijednost za nositelje fonogramskih prava, a koje stupaju na snagu počevši od 1. siječnja 2020. godine.

Od 1. siječnja 2019. PDV se obračunavao i plaćao po sniženoj stopi od 13% na usluge i povezana autorska prava pisaca, skladatelja i umjetnika izvođača koji su članovi odgovarajućih organizacija za kolektivno ostvarivanje prava koje obavljaju tu djelatnost po posebnim propisima iz područja autorskog i srodnih prava uz prethodno odobrenje Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo (DZIV) koji je središnje državno tijelo nadležno za intelektualno vlasništvo, dok su fonogramska prava bila izuzeta iz primjene takve povlaštene stope PDV-a.

Nastojanjima ureda ZAPRAF-a/HDU-a i suradnjom s Ministarstvom kulture i Ministarstvom financija od 1. siječnja 2020. godine će se i na prava proizvođača fonograma primjenjivati povlaštena stopa PDV-a od 13%.

Sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost, članak 38., stavak 3. točka z) mijenja se i glasi:

”usluge i povezana autorska prava pisaca, skladatelja i umjetnika izvođača te nositelja fonogramskih prava koji su članovi odgovarajućih organizacija za kolektivno ostvarivanje prava koje obavljaju tu djelatnost prema posebnim propisima iz područja autorskog i srodnih prava te uz prethodno odobrenje tijela državne uprave nadležnog za intelektualno vlasništvo”.

Vezano uz uputu za daljnje postupanje u smislu obračunavanja odgovarajuće porezne stope u poslovanju proizvođača fonograma ZAPRAF je kontaktirao Poreznu upravu te će po primitku odgovora s njihove strane o svemu pravovremeno i detaljno izvijestiti svoje članove i davatelje punomoći.