Podsjetnik – prijava inozemnih izdanja – rok do 30. ožujka 2013.

Trenutno pregledavate Podsjetnik – prijava inozemnih izdanja – rok do 30. ožujka 2013.

Sukladno članku 6. Pravila za rad u bazi izdavači koji imaju odgovarajući ugovor (punomoć) o zastupanju inozemnih diskografa trebaju dostaviti bazu izdanja sa popisom skladbi (katalog u pročišćenom izdanju) i izvođača u elektronskom ili tiskanom formatu.

Ugovor o ekskluzivnom zastupanju potrebno je dostaviti na memorandumu principala ili sa žigom istog. Ako se radi o kopiji, ona mora biti ovjerena kod javnog bilježnika.

Za prijavu inozemnih izdanja, također je moguće dostaviti popunjeni obrazac prijave izdanja u elektronskom ili tiskanom obliku.

Za prethodnu reparticijsku godinu u obzir će se uzimati prijave predane do 30. ožujka 2013. godine.

Za sve nejasnoće ili eventualna pitanja javite se u ured ZAPRAF-a ili na e-mail: martina.kasaic@zapraf.hr.