IZMJENE PRAVILNIKA ZA RAD U ZAPRAF BAZI

Trenutno pregledavate IZMJENE PRAVILNIKA ZA RAD U ZAPRAF BAZI

Upravni odbor ZAPRAF-a usvojio je izmjene Pravilnika za rad u ZAPRAF bazi.

Dosadašnji tekst Pravilnika potječe iz 2015. godine, a predložene i usvojene izmjene idu u smjeru ažuriranja i preciziranja odredbi, poboljšanja i ujednačavanja terminologije, predviđeni su pooštreni uvjeti za prijavu fonograma i sl. Pravilnik za rad u ZAPRAF bazi, kao i ostali interni akti koji se odnose na poslovanje ZAPRAF-a, dostupan je na službenoj Internet stranici ZAPRAF-a zapraf.hr/hr/interni-akti.