Izvršena finalna godišnja raspodjela naknada nositeljima prava

Trenutno pregledavate Izvršena finalna godišnja raspodjela naknada nositeljima prava

U lipnju je stručna služba ZAPRAF-a završila obradu podataka o korištenju snimaka u 2017. godini te je sukladno tome izvršen postupak isplate konačnih godišnjih obračuna naknada za sve nositelje prava.

U protekloj godini informatička služba ZAPRAF-a prikupila je podatke o korištenju snimaka od ukupno 176 nacionalnih, regionalnih i lokalnih radijskih i televizijskih postaja u Republici Hrvatskoj. Pritom je zabilježeno preko 16 milijuna emitiranja snimaka, a broj jedinstvenih snimaka koje su se koristile u 2017. godini iznosi 181 528.

Raspodjela naknada se, kao i prethodnih godina temeljila na kriteriju stvarnog korištenja snimke, odnosno u raspodjelu naknada ušle su sve snimke koje su se koristile i koje su prijavljene kao emitirane od strane korisnika predmeta zaštite. Ono što je iznimno važno napomenuti je kako je postotak prepoznavanja izvođenja na visokih 91.29%.

Što se tiče financijskih rezultata ZAPRAF-a u 2017. godini i dalje se nastavlja trend porasta ukupno prikupljenih naknada, te je tako za 2017. godinu zabilježen rast u iznosu od 3%.

Gore navedeni podaci rezultat su, između ostalog, stabilnog sustava ostvarivanja kolektivne zaštite autorskog i srodnih prava u Republici Hrvatskoj, kao i rada ureda i vanjskih suradnika ZAPRAF-a, koji su se i u prethodnoj godini rukovodili načelima efikasnosti, transparentnosti, dobrih poslovnih običaja i smjernica IFPI-ja (Svjetske diskografske organizacije).