NADOGRADNJA SUSTAVA UNOSA VIDEOSPOTOVA U ZAPRAF DIGITALNU BAZU PODATAKA

Trenutno pregledavate NADOGRADNJA SUSTAVA UNOSA VIDEOSPOTOVA U ZAPRAF DIGITALNU BAZU PODATAKA
  • Kategorija objave:News

Poštovani nositelji prava proizvođača fonograma,

Ovim putem vas obavještavamo kako je došlo do nadogradnje sustava unosa videospotova u ZAPRAF digitalnu bazu podataka.

Najvažnija promjena odnosi se na to da se na jedan audio zapis može povezati više različitih videospotova (npr. Official video, Alternate version, Lyrics video i sl.)

U nastavku dostavljamo detaljan opis novog postupka unosa:

– Kako bi unijeli videospot potrebno je prvo pronaći snimku na koju proizvođač fonograma želi vezati videospot (snimka mora biti prijavljena u bazu ZAPRAF-a).
– Spotovi moraju biti u formatu mp4 da bi se mogli uploadati.

Potrebno je napraviti sljedeće korake za unos:

U kategoriji snimke potrebno je pronaći snimku za unos videospota. U novoj verziji ne postoji dio koji označava Audio/Video djelo već je definirano da se na sve audio snimke može dodati i videospot.

Slika 1. Prikaz podataka prije nadogradnje

Slika 2. Prikaz podataka nakon nadogradnje

U novoj verziji omogućena su dva nova seta podataka: Video i Dodatne informacije.

S klikom na ikonu + otvaraju se polja za unos ISRC koda te se podaci unose na isti način kao i kod pridruživanja snimaka na izdanju.

Slika 3. Prikaz novih polja za unos videospotova

Slika 4. Primjer unosa ISRC koda za videospot

Novi sustav unosa videospotova nudi tri opcije:

a) Unos novih videospotova:

Nakon što se upiše ISRC kod (tek kada je upisano 12 znakova) dobije se informacija postoji li ISRC videa već u bazi i nakon toga se otvaraju polja za upload videospota.

Svaki videospot može biti OFFICIAL ili mu se treba upisati verzija. Ako se ne odredi da je riječ o verziji, ostaje po defaultu da je riječ o OFFICIAL videu. Klikom na gumb OFFICIAL se prebacuje u verziju gdje onda korisnik mora upisati naziv verzije videa (npr. alternativna verzija ili nešto slično).
Videa kojima je označen ‘OFFICIAL’ u kasnijem prikazu dobivaju oznaku ‘OFFICIAL VIDEO’, a onima kojima je upisana verzija dobiju naziv te verzije (u slučaju da je označena verzija, a nije upisan naziv iste onda dobiva oznaku ‘ALTERNATE VIDEO’.
U zadnjem koraku snimka se sprema i videspot je vidljiv u dijelu VIDEO.

Slika 5. Primjer unesenog videospota

Slika 6. Dodavanje više videospotova

b) Pridruživanje istog videospota na više zapisa:

Ako videospot već postoji u bazi, nakon unosa ISRC-a otvara se mogućnost za pridruživanje na audio zapis.

Slika 7. Primjer povezivanja postojećeg videospota

Svaki videospot (neovisno da li se pridružuje iz baze, unosi novi ili uređuje prethodno uneseni) može biti Official ili mu se treba upisati verzija.


Slika 8. Primjer dodavanja naziva verzije

U zadnjem koraku snimka se sprema i videspot je vidljiv u dijelu VIDEO.

c) Uređivanje unesenih videospotova:

Nakon završetka unosa videospota korisnik ima tri opcije:

Uredi – odabir je li riječ o Official ili drugoj verziji (trajanje videspota se automatski zapisuje i ne može se urediti).
Preuzimanje videospotova – nudi se mogućnost preuzimanja više spotova. U glavnom meniju se preuzima primarni videospot).
Ukloni – videospot se ne briše sa servera već se uklanja njegova veza s tom audio snimkom.


Slika 9. Prikaz različitih opcija uređivanja unesenog videospota

Korisniku je omogućen i multiple video preglednik ako audio zapis ima više pridruženih videospotova.

Slika 10. Prikaz multiple video preglednika

Za sve daljnje informacije i eventualna dodatna pitanja možete se obratiti Kristijanu Barabašu (Voditelj baze podataka i digitalnog sadržaja) na broju telefona 01/3668-169 ili na email adresi: kristijan.barabas@zapraf.hr

Srdačan pozdrav,

Stručna služba ZAPRAF-a