NATJEČAJ ZA DODJELU SREDSTAVA IZ FONDA ZA POTICANJE UMJETNIČKOG STVARALAŠTVA I KULTURNE RAZNOLIKOSTI U 2022. GODINI

Trenutno pregledavate NATJEČAJ ZA DODJELU SREDSTAVA IZ FONDA ZA POTICANJE UMJETNIČKOG STVARALAŠTVA I KULTURNE RAZNOLIKOSTI U 2022. GODINI
 • Kategorija objave:Natječaji / News

Temeljem odredaba Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 111/21) koje omogućavaju reprodukciju zaštićenih sadržaja za privatno ili drugo vlastito korištenje, a nositeljima prava pravo na kompenzaciju u vidu naknade koja se plaća na uvezene uređaje za presnimavanje i prazne medije na koje se njihova djela presnimavaju (prazni CD i DVD, memorijske kartice, tvrdi diskovi, multimedijalni uređaji i slično), kao i odredaba istog Zakona temeljem kojeg se dio prikupljenih sredstava može namijeniti za poticanje odgovarajućeg umjetničkog i kulturnog stvaralaštva i kulturne raznolikosti u odgovarajućem umjetničkom i kulturnom području te koji doprinose kulturnom razvoju društva, a temeljem članka 49. Pravilnika o kolektivnoj zaštiti prava proizvođača fonograma i raspodjeli naknada, Upravni odbor ZAPRAF-a raspisuje

N A T J E Č A J

 

 1. Udruga za zaštitu, prikupljanje i raspodjelu naknada fonogramskih prava (dalje: ZAPRAF) ovim Natječajem podupire aktivnosti proizvođača fonograma, izdavačku djelatnost te glazbene manifestacije iz dijela sredstava prikupljenih u 2021. godini na ime prava na naknadu za reproduciranje za privatno ili drugo vlastito korištenje, sukladno članku 245. Zakona o autorskim pravu i srodnim pravima.

 

 1. Cilj je Natječaja poduprijeti i promovirati hrvatsku glazbenu djelatnost, prvenstveno izdavačku djelatnost u svim područjima glazbe, održavanje manifestacija, dodjeljivanje novčanih stimulacija proizvođačima fonograma koji aktivno i sustavno ulažu u stvaranje novih fonograma.

 

 1. Za poticanje umjetničkog stvaralaštva i izdavačke djelatnosti Upravni odbor ZAPRAF-a poziva sve proizvođače fonograma i ostale zainteresirane da se jave na Natječaj s detaljnim opisom projekta za kojeg se traži potpora i sufinanciranje odnosno dodjeljivanje novčanih stimulacija.

 

Iz prijave na natječaj mora biti vidljivo da li je podnositelj prijave za konkretan projekt već dobio sredstva iz nekog drugog fonda, donacija ili putem nekog drugog natječaja.

 

 1. Prilikom odlučivanja o stimulaciji i sufinanciranju, vodit će se računa o kvaliteti, izvrsnosti, stilskoj raznolikosti i regionalnoj zastupljenosti projekata. Sudionici Natječaja se moraju pridržavati svih propisa o zaštiti autorskih i srodnih prava i odredaba ZAPSP-a.

 

 1. Stručno povjerenstvo provjerava zadovoljava li svaki prijavljeni projekt uvjete za dodjelu sredstava iz Fonda, posebice je li isti podnesen u roku, sadrži li sve potrebne podatke te posebno zadovoljava li svrhu Fonda.

 

 1. Odluku o potpori i visini potpore donijeti će Upravni odbor ZAPRAF-a na prijedlog Stručnog povjerenstva ZAPRAF-a, ovisno o broju i kvaliteti projekata, te raspoloživim sredstvima Fonda.

 

 1. ZAPRAF može dodjelu potpore uvjetovati određenim izmjenama u projektu, suradnjom u medijskom predstavljanju, sudjelovanjem svojih predstavnika u žiriranju ili dodjeli nagrade i sl.

 

 1. ZAPRAF će o rezultatima Natječaja obavijestiti svakog sudionika Natječaja, dok će popis svih projekata za koje su odobrena sredstva objaviti u svom godišnjem izvješću.

 

 1. U roku od 30 dana od završetka projekta sudionik Natječaja koji je odlukom Upravnog odbora ZAPRAF-a dobio određena sredstva dužan je ZAPRAF-u dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 
                         – sveukupan iznos sredstava koji je sudionik prikupio i potrošio
                         – podatke o namjeni utrošenih sredstava
                         – specifikaciju kopija uplata i rezultate samog projekta

 

 1. Natječaj traje do 31. ožujka 2022. godine.

 

U Zagrebu, 21. ožujka 2022. godine

Mole se zainteresirani da svoje prijave šalju isključivo na mail adresu mladen.milic@zapraf.hr s naznakom „Za BTL Natječaj 2022.