Novi obrasci za davanje punomoći i primitak u članstvo ZAPRAF-a

Trenutno pregledavate Novi obrasci za davanje punomoći i primitak u članstvo ZAPRAF-a

Sukladno odredbama novog Statuta ZAPRAF-a kojeg je Skupština usvojila 25. siječnja 2018. godine, donijeta su dva nova obrasca koja se odnose na davanje punomoći ZAPRAF-u te primitak u članstvo ZAPRAF-a.

Tako član ZAPRAF-a može postati svaka fizička ili pravna osoba s prebivalištem, odnosno sjedištem u Republici Hrvatskoj koja je nositelj prava proizvođača fonograma u smislu odredbi Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima te koja podnese uredan zahtjev. Pod istim uvjetima član ZAPRAF-a može biti i druga organizacija za kolektivno ostvarivanje prava i udruženja nositelja prava.

Članom se postaje na temelju odluke Upravnog odbora o zahtjevu za primanje u članstvo te uz davanje punomoći ZAPRAF-u. Pisani zahtjev za članstvo dostavlja se ZAPRAF-u na uredno ispunjenom obrascu koji se nalazi na web stranicama ZAPRAF-a.

ZAPRAF je također donio i novi detaljniji obrazac punomoći. Novim propisima izjednačavanju se svi nositelja prava na području EU u pogledu izbora kolektivne organizacije i otkazu ovlaštenja (punomoći) u cijelosti ili djelomično.

Nositelj prava proizvođača fonograma ima pravo po svom izboru odabrati i ovlastiti organizaciju za kolektivno ostvarivanje prava u bilo kojoj državi članici Europske unije da upravlja onim pravima, kategorijama prava ili vrstama djela koje sam odabere, za države koje sam odabere, neovisno o tome koje države članice Europske unije je državljanin i u kojoj ima boravište ili poslovni nastan. ZAPRAF će prihvatiti upravljanje takvim pravima, kategorijama prava ili vrstama djela, osim ako ima objektivne razloge odbiti takvu ovlast.

Nositelj prava proizvođača fonograma može otkazati ovlaštenje za upravljanje koje je dao ZAPRAF-u u cijelosti ili u odnosu na pojedino pravo, kategoriju prava ili vrstu djela koje sam odabere, za državna područja koja sam odabere, uz otkazni rok ne duži od šest mjeseci, bez obzira na to je li istodobno takvo ovlaštenje za upravljanje dao drugoj organizaciji za kolektivno ostvarivanje prava. ZAPRAF može odlučiti da takav otkaz proizvodi učinke nakon završetka financijske godine.

Detaljnije informacije o novim propisima i obrascima pronađite na web stranici www.zapraf.hr