Obavijest davateljima punomoći ZAPRAF-u

Trenutno pregledavate Obavijest davateljima punomoći ZAPRAF-u

Obavještavaju se svi davatelji punomoći ZAPRAF-a da su sukladno posljednjim izmjenama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (Narodne novine 167/2003, 79/2007, 125/2011, 80/2011, 141/2013, 127/2014, 62/2017) posljedično, na Izvanrednoj skupštini ZAPRAF-a održanoj 25. siječnja 2018. godine, izmijenjene i odredbe Statuta i ostalih internih akata ZAPRAF-a, među ostalim i one koje se odnose na članstvo u ZAPRAF-u.

Tako je člankom 12. Statuta propisano da član može biti fizička ili pravna osoba s prebivalištem, odnosno sjedištem u Republici Hrvatskoj koja je nositelj prava proizvođača fonograma  u smislu odredbi Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima, a članom ZAPRAF-a se postaje na temelju odluke Upravnog odbora o zahtjevu za primanje u članstvo ZAPRAF-a.

Članstvo u ZAPRAF-u je dobrovoljno, a ovim putem podsjećamo sve davatelje punomoći ZAPRAF-u koji ispunjavaju spomenute uvjete kako su opisani člankom 12. Statuta ZAPRAF-a, da dostave pisani Zahtjev za primitak u članstvo na mail adresu mladen.milic@zapraf.hr.

Sami obrazac Zahtjeva za primitak u članstvo ZAPRAF-a dostupan je na poveznici niže:

ZAHTJEV ZA ČLANSTVOM U ZAPRAF-U