Obavijest o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima

Trenutno pregledavate Obavijest o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima

Na snagu su danas stupile Izmjene i dopune Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima Republike Hrvatske (NN 167/03, 79/07, 80/11, 125/11, 141/13)

Predmetnim aktom hrvatsko zakonodavstvo usklađuje se sa Direktivom 2011/77/EU kojom se između ostalog produžuje trajanje zaštite prava proizvođača fonograma sa 50 na 70 godina.

Pročišćeni tekst Zakona možete pogledati na linku

http://www.zakon.hr/z/106/Zakon-o-autorskom-pravu-i-srodnim-pravima