OBAVIJEST O NEPREPOZNATIM SNIMKAMA U ZAPRAF BAZI

Trenutno pregledavate OBAVIJEST O NEPREPOZNATIM SNIMKAMA U ZAPRAF BAZI

Poštovani nositelji prava,

ovim putem vas još jednom podsjećamo da se, sukladno Pravilima za rad u ZAPRAF bazi, prijave domaćih snimaka/izdanja, koje će ući u raspodjelu naknada za reparticijsku godinu 2020., moraju dostaviti najkasnije do 15. ožujka 2021. godine.

Stručna služba ZAPRAF-a u procesu je unosa podataka o korištenju snimaka od strane korisnika. U ovom trenutku obrađeno je preko 90% izvještaja za 2020. godinu. U cilju što kvalitetnije obrade i analize podataka, molimo sve nositelje prava da nam pravovremeno dostave zahtjev za spajanjem neprepoznatih zapisa s prepoznatim snimkama. Ukoliko vaš zahtjev bude opravdan stručna služba ZAPRAF-a će izvršiti provjeru zahtjeva kako bi i ti podaci ušli u redovan proces obrade.

Kao dio Airplayja 2020. godine, u ZAPRAF bazi nalazi se i podrubrika NEPREPOZNATE SNIMKE koja sadrži popis snimaka koje se automatskom obradom podataka dostavljenih od strane korisnika, radijskih i televizijskih postaja, nisu spojile s podacima o vlasništvu snimaka u samoj bazi.

Svi davatelji punomoći i korisnici ZAPRAF baze u bilo kojem trenutku mogu pregledati stanje svojih fonograma u kategoriji NEPREPOZNATE SNIMKE te sukladno pregledanom popisu o mogućim spajanjima tzv. neprepoznatih snimaka s pripadajućim prepoznatim snimkama, obavijestiti ured ZAPRAF-a, a kako bi sve njihove snimke pravovremeno bile dodijeljene pripadajućim katalozima.

U slučaju potrebe, ured ZAPRAF-a stoji na raspolaganju za više informacija svim korisnicima ZAPRAF baze na broj telefona 01/3668 169 ili na mail: baza@zapraf.hr.