OBAVIJEST O ROKU PRIJAVE IZDANJA PROIZVOĐAČA FONOGRAMA ZA SUDJELOVANJE U RASPODJELI NAKNADA ZA 2023. GODINU

Trenutno pregledavate OBAVIJEST O ROKU PRIJAVE IZDANJA PROIZVOĐAČA FONOGRAMA ZA SUDJELOVANJE U RASPODJELI NAKNADA ZA 2023. GODINU
  • Kategorija objave:News

Sukladno Pravilima za rad u ZAPRAF bazi, prijave domaćih i inozemnih fonograma/izdanja koji će ući u raspodjelu za reparticijsku godinu 2023. moraju se dostaviti najkasnije do 1. ožujka 2024. godine.

Prema članku 3. Pravilnika, fonogram se može prijaviti u Bazu izravnim upisivanjem podataka ili unosom podataka u Bazu putem Excel obrasca propisanim od strane ZAPRAF-a. Fonogram može prijaviti samo nositelj prava proizvođača fonograma ili osoba koju je opunomoćio nositelj prava proizvođača fonograma.

Kod ispunjavanja podataka potrebno je čitko popuniti sve zadane kolone s točnim podacima, a prema uputama dostupnim u Bazi te dostaviti dokaze o svojstvu nositelja prava proizvođača fonograma (npr. EAN/UPC barkod, ISRC, ugovori i dr.). Uz podnesenu prijavu obvezna je dostava nosača zvuka ili preslika omota izdanja, odnosno unos omota izdanja izravno u Bazu ZAPRAF-a. Ako se radi isključivo o digitalnom izdanju obvezno je unijeti screenshot internetske stranice na kojoj je takvo izdanje komercijalno dostupno.

U slučaju neispunjavanja svih potrebnih podataka prijava nije važeća te neće biti uzeta u daljnju obradu niti unesena u Bazu ZAPRAF-a.

Svaki nositelj prava slanjem prijave istovremeno jamči, pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću, da su svi podaci iz prijave fonograma točni i istiniti, a stručna služba ZAPRAF-a ima pravo tražiti i dostavu ostale relevantne dokumentacije kojom se dokazuje pravo vlasništva nad fonogramima (npr. ugovori, izdanja u fizičkom obliku ili omoti i sl.).

Također, ovim putem obavještavamo sve nositelje prava da se prijava kataloga i/ili fonograma inozemnih izdanja koji će ući u raspodjelu za reparticijsku godinu 2023. mora dostaviti najkasnije do 1. ožujka 2024. godine.

Ako prijavu vrši opunomoćenik primatelj licence isti mora u obrascu prijave naznačiti opunomoćitelja – nositelja prava proizvođača fonograma.

Opunomoćenici inozemnih nositelja prava proizvođača fonograma trebaju dostaviti odgovarajući ugovor o ekskluzivnom zastupanju odnosno dobivanju licence.

Ugovor opunomoćitelja – davatelja licence mora biti ovjeren žigom istog. Ukoliko se dostavlja kopija ugovora, ona mora biti ovjerena kod javnog bilježnika. U ugovoru o ekskluzivnom zastupanju (dobivanju licence) mora biti izričito navedeno razdoblje, teritorij i opseg prava.

Opunomoćenici koji imaju potpisan ugovor o ekskluzivnom zastupanju odnosno dobivanju licence dužni su dostaviti bazu izdanja s popisom fonograma i izvođača u elektronskom formatu. Obrazac u fizičkom obliku na kojem se navodi ukupan broj fonograma i specificira dostava istih mora biti potpisan i ovjeren od strane opunomoćenika, inače se isti neće uzimati u daljnju obradu.

Za više informacija kontaktirajte nas na broj telefona 01 3668 169 ili na mail: kristijan.barabas@zapraf.hr.