Obavijest: Prijava izdanja za sudjelovanje u raspodjeli za reparticijsku godinu 2016.

Trenutno pregledavate Obavijest: Prijava izdanja za sudjelovanje u raspodjeli za reparticijsku godinu 2016.
  • Kategorija objave:Arhiva vijesti

Sve nositelje prava ovim putem obavještavamo da se sukladno Pravilima za rad u ZAPRAF bazi prijave domaćih  snimaka/izdanja koji će ući u raspodjelu za reparticijsku godinu 2016. moraju dostaviti najkasnije do 15. ožujka 2017. godine.

Članak 3. iz Pravilnika za rad u ZAPRAF bazi propisuje da se fonogram (snimka) može prijaviti u Bazu upisivanjem podataka u Excel obrazac ili izravnim upisivanjem podataka u Bazu. Prijave koje nemaju jasno naznačeno vlasništvo nad snimkama neće se uzimati u daljnju obradu.

Ako prijavu vrši izdavač koji nije izvorni (originalni) vlasnik snimke, već primatelj licence – licencni zastupnik isti mora u obrascu prijave naznačiti izvornog vlasnika snimke. Prema članku 9. svaki davatelj punomoći ZAPRAF-u je dužan izvršiti prijave novih izdanja ZAPRAF-u u elektronskom ili tiskanom obliku.

Uz podnesenu prijavu obvezna je dostava nosača zvuka ili preslika omota izdanja, odnosno screenshot web stranice ukoliko se radi o digitalnom izdanju, a stručna služba ZAPRAF-a može tražiti i dostavu ostale relevantne dokumentacije kojom se dokazuje pravo vlasništva snimaka (npr. ugovori).

U slučaju nepotpune prijave odnosno nedostavljanja svih potrebnih dokaza prijava nije važeća te neće biti uzeta u daljnju obradu niti unesena u Bazu ZAPRAF-a, do dostave potpune dokumentacije.

Također, ovim putem vas obavještavamo da se prijava kataloga i/ili snimki inozemnih izdanja koji će ući u raspodjelu za reparticijsku godinu 2016. mora dostaviti najkasnije do 01. ožujka 2017. godine.

Ukoliko prijavu vrši izdavač koji nije izvorni (originalni) vlasnik snimke, već primatelj licence – licencni zastupnik isti mora u obrascu prijave naznačiti izvornog vlasnika snimke.

Nositelji prava koji imaju punomoć o zastupanju inozemnih proizvođača fonograma te su primatelji licence trebaju dostaviti odgovarajući ugovor o ekskluzivnom zastupanju odnosno dobivanju licence.

Ugovor principala – davatelja licence mora biti ovjeren žigom istog. Ukoliko se dostavlja kopija ugovora, ona mora biti ovjerena kod javnog bilježnika. U ugovoru o ekskluzivnom zastupanju (dobivanju licence) mora biti izričito navedeno razdoblje i teritorij na koji se odnosi ustupljeno pravo.

Izdavači koji imaju potpisan ugovor o ekskluzivnom zastupanju odnosno dobivanju licence dužni su dostaviti bazu izdanja sa popisom snimaka i izvođača (katalog u pročišćenom izdanju) u elektronskom ili tiskanom formatu.

Obrazac u fizičkom obliku na kojem se navodi ukupan broj snimaka i specificira dostava istih mora biti potpisan i ovjeren od strane primatelja licence, inače se ista neće uzimati u daljnju obradu.

Za više informacija kontaktirajte nas na broj telefona 01/3668 169 ili na mail: baza@zapraf.hr