Objavljeni rezultati istraživanja o problemu krivotvorenja u Europskoj uniji

Trenutno pregledavate Objavljeni rezultati istraživanja o problemu krivotvorenja u Europskoj uniji

Europska promatračnica za povrede prava intelektualnog vlasništva pri Uredu Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) objavila je izvješće pod nazivom „2017 Situation Report on Counterfeiting and Piracy in the European Union“. Izvješće je rezultat rada na zajedničkom projektu EUIPO-a i EUROPOL-a, te sadrži brojne informacije i slučajeve iz prakse, a posljednje takvo izvješće sastavljeno je za 2015. godinu.

Iz izvješća proizlazi kako se na tržištu EU-a mogu pronaći gotovo sve vrste krivotvorenih proizvoda, a sve je više onih koji su u svakodnevnoj upotrebi poput kozmetičkih proizvoda, igračaka, lijekova, hrane i pića što predstavlja poseban rizik za zdravlje ljudi.

U izvješću se analizira način na koji su organizirane kriminalne skupine uključene u počinjenje kaznenih djela povezanih sa povredama prava intelektualnog vlasništva, a navodi se i kako niske kazne propisane u zemljama EU-a za djela učinjena zbog povrede prava intelektualnog vlasništva čine ovu vrstu kaznenih djela privlačnom počiniteljima. Iako se ova vrsta povreda u zemljama EU-a uglavnom oslanja na proizvodnju krivotvorene robe izvan granica EU-a, iz izvješća proizlazi kako je proizvodnja takve robe zabilježena i unutar njenih granica, pri čemu značajnu ulogu imaju krivotvorene etikete i ambalaža koje se uvoze iz zemalja izvan EU-a i to u sve većoj mjeri. Uloga tehnologije sve je veća, a virtualna tržišta postala su ključni kanali za distribuciju krivotvorene robe.

U digitalnom svijetu poseban problem predstavlja neovlašteno korištenje i širenje sadržaja zaštićenog autorskim pravom putem Interneta, a nezakonita emitiranja televizijskih programa predstavljaju daljnji izazov za tijela nadležna za provedbu prava intelektualnog vlasništva.

Rezultati istraživanja upućuju i na to da je proizvodnja i distribucija krivotvorenih proizvoda često povezana s drugim, također vrlo ozbiljnim oblicima kriminaliteta kao što su trgovina drogom i trgovina ljudima, pranje novca, krivotvorenje dokumenata i dr. Izvješće pruža uvid i u to kako se tijela nadležna za provedbu prava intelektualnog vlasništva u svom poslu susreću s brojnim preprekama i izazovima, poput koordinacije u prekograničnim istragama i borbe s novim tehnologijama koje počinitelji koriste kako bi prikrili nezakonitu aktivnost i lokaciju s koje tu aktivnost obavljaju.

Objavljeno izvješće dostupno je na sljedećoj poveznici.

Izvor: www.dziv.hr