Objavljeno Godišnje izvješće ZAPRAF-a za 2018. godinu

Trenutno pregledavate Objavljeno Godišnje izvješće ZAPRAF-a za 2018. godinu
  • Kategorija objave:Arhiva vijesti

Već sedmu godinu zaredom udruga ZAPRAF objavila je svoje godišnje izvješće koje predstavlja u tiskanom i web izdanju. Najnovije Godišnje izvješće predstavlja djelovanje Udruge u 2018. godini s uključenim financijskim izvješćem za 2017.

U protekloj godini informatička služba ZAPRAF-a prikupila je podatke o korištenju snimaka od ukupno 176 nacionalnih, regionalnih i lokalnih radijskih i televizijskih postaja u Republici Hrvatskoj. Pritom je zabilježeno preko 16 milijuna emitiranja snimaka, koje su se koristile u 2017. godini.

Raspodjela naknada se, kao i prethodnih godina, temeljila na kriteriju stvarnog korištenja snimke, odnosno u raspodjelu naknada ušle su sve snimke koje su se koristile i koje su prijavljene kao emitirane od strane korisnika predmeta zaštite.

Što se tiče financijskih rezultata ZAPRAF-a, u 2017. godini i dalje se nastavlja trend porasta ukupno prikupljenih naknada te je tako za 2017. godinu zabilježen rast u iznosu od 2,90%.

Navedeni podaci rezultat su, između ostalog, stabilnog sustava ostvarivanja kolektivne zaštite autorskog i srodnih prava u Republici Hrvatskoj, kao i rada cijelog tima ljudi, kako ureda tako i vanjskih suradnika ZAPRAF-a, koji su se i u prethodnoj godini rukovodili načelima efikasnosti, transparentnosti, dobrih poslovnih običaja i smjernica IFPI-ja (Svjetske diskografske organizacije).

„Posebno nas raduje činjenica da je rezultat prepoznavanja korištenih snimaka koje su prijavljene u ZAPRAF bazu dosegao razinu od 91,29% (preporuka Svjetske diskografske organizacije – IFPI je da rezultat prepoznavanja bude minimalno 80%). Obračun naknada nositeljima prava za 2017. godinu po prvi put sadržavao je i veći broj informacija i podataka koji obuhvaćaju specifikaciju iznosa po vrsti korištenja, a koji se odnose i na ukupno poslovanje ZAPRAF-a, kao što su navođenje troška ostvarivanja prava po stavkama, posebna izdvajanja u fondove i sl. Spomenutom novinom i uvođenjem ove prakse željeli smo postići još veću razinu izvještavanja nositelja prava o upravljanju njihovim prihodima te pridonijeti još većoj transparentnosti u poslovanju ZAPRAF-a”, ističe direktorica ZAPRAF-a Maja Vidmar Klarić.

„Pred nama je 2019. godina u kojoj želimo svoje dosadašnje uspjehe, na zadovoljstvo svih naših nositelja prava, podići na još višu razinu i pridružiti novima. Uz kvalitetnu i aktivnu zaštitu njihovih prava, nastojat ćemo kroz nove suradnje i praćenje svjetskih glazbenih trendova potpomoći rastu i napretku nositelja prava, uz visoku razinu transparentnosti i profesionalnog pristupa kako je to bila i dosadašnja praksa. Zadovoljni smo što iz godine u godinu zaslužujemo povjerenje svojih članova i suradnika, a vjerujem da će isto pokazati i godina ispred nas“, zaključuje predsjednik ZAPRAF-a Želimir Babogredac.

Cjelokupno godišnje izvješće dostupno je na poveznici.