Održana izvanredna Skupština ZAPRAF-a

Trenutno pregledavate Održana izvanredna Skupština ZAPRAF-a
  • Kategorija objave:Arhiva vijesti

 

Izvanredna Skupština ZAPRAF-a održana je u siječnju s ciljem usklađivanja Statuta i internih akata ZAPRAF-a s novim Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima Republike Hrvatske koji je donesen u srpnju 2017. godine. Ovaj Zakon rezultat je implementacije Direktive 2014/26/EU Europskog parlamenta i Vijeća o kolektivnom ostvarivanju autorskog prava i srodnih prava te izdavanju odobrenja za više državnih područja za prava na internetsko korištenje glazbenih djela na unutarnjem tržištu.

Ne temelju navedenog Zakona u studenom 2017. godine donesen je Pravilnik o stručnim mjerilima i postupku izdavanja odobrenja za obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanja prava i o naknadama za rad vijeća stručnjaka za naknade u području autorskog prava i srodnih prava. Ovim Pravilnikom uređena su stručna mjerila koja moraju ispunjavati organizacije za kolektivno ostvarivanje prava za obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanja autorskih ili srodnih prava, sadržaj zahtjeva za izdavanje odobrenja te postupak izdavanja odobrenja Državnoga zavoda za intelektualno vlasništvo organizacijama za kolektivno ostvarivanje prava.

Sve udruge za kolektivno ostvarivanje prava koje imaju sjedište ili poslovni nastan u Republici Hrvatskoj dužne su uskladiti svoje akte, unutarnji ustroj te svoje poslovanje s odredbama novog Zakona te s odredbama spomenutog Pravilnika najkasnije u roku od četiri mjeseca od dana stupanja na snagu samog Pravilnika. U istom roku udruge moraju podnijeti zahtjev za odobrenje DZIV-u i priložiti sve isprave i drugu dokumentaciju kojom dokazuju da ispunjavaju pretpostavke za obavljanje navedenih djelatnosti kolektivnog ostvarivanja autorskih i srodnih prava propisane Zakonom i Pravilnikom.

Pravni tim ZAPRAF-a u proteklom razdoblju intenzivno je radio na izradi prijedloga novog Statuta i ostalih internih akata ZAPRAF-a koje je Skupština jednoglasno usvojila.

Skupštini su prisustvovali redovni članovi ZAPRAF-a, a istom je predsjedavao Predsjednik ZAPRAF-a  Želimir Babogredac.