Potpisan novi tripartitni ugovor između HDS-a, HUZIP-a i ZAPRAF-a

Trenutno pregledavate Potpisan novi tripartitni ugovor između HDS-a, HUZIP-a i ZAPRAF-a

HDS, HUZIP i ZAPRAF potpisali su novi tripartitni ugovor o poslovnoj suradnji u ostvarivanju i zaštiti autorskih, izvođačkih prava te prava proizvođača fonograma. Ovaj važan dokument nastavak je dobre suradnje tri udruge na poslovima prikupljanja naknada. Novopotpisanim ugovorom definirana je još kvalitetnija suradnja i komunikacija udruga u svim aspektima.

U nadolazećem periodu kolektivnim organizacijama predstoji i veliki posao oko implementiranja novog Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima koji bi uskoro trebao biti izglasan u Hrvatskom saboru. Na implementaciji odredbi novog Zakona sve tri kolektivne organizacije radit će usuglašeno, a s ciljem daljnjeg očuvanja kvalitetno postavljenog sustava kolektivnog ostvarivanja prava