PRIJAVA IZDANJA ZA SUDJELOVANJE U RASPODJELI NAKNADA ZA REPARTICIJSKU GODINU 2020. 

Trenutno pregledavate PRIJAVA IZDANJA ZA SUDJELOVANJE U RASPODJELI NAKNADA ZA REPARTICIJSKU GODINU 2020. 

Sukladno Pravilima za rad u ZAPRAF bazi, prijave domaćih snimaka/izdanja koji će ući u raspodjelu naknada za reparticijsku godinu 2020. moraju se dostaviti najkasnije do 15. ožujka 2021. godine.

Prema članku 9. svaki davatelj punomoći ZAPRAF-u je dužan izvršiti prijave novih izdanja ZAPRAF-u u elektronskom ili tiskanom obliku. Uz podnesenu prijavu obvezna je dostava nosača zvuka ili preslika omota izdanja, odnosno screenshot web stranice ukoliko se radi o digitalnom izdanju, a stručna služba ZAPRAF-a može tražiti i dostavu ostale relevantne dokumentacije kojom se dokazuje pravo vlasništva snimaka (npr. ugovori).

U slučaju nepotpune prijave odnosno nedostavljanja svih potrebnih dokaza prijava nije važeća te neće biti uzeta u daljnju obradu niti unesena u Bazu ZAPRAF-a, do dostave potpune dokumentacije.

Također, ovim putem obavještavamo sve nositelje prava da se prijava kataloga i/ili snimki inozemnih izdanja koji će ući u raspodjelu za reparticijsku godinu 2020. mora dostaviti najkasnije do 1. ožujka 2021.godine.

Ukoliko prijavu vrši izdavač koji nije izvorni (originalni) vlasnik snimke, već primatelj licence – licencni zastupnik iste mora u obrascu prijave naznačiti izvornog vlasnika snimke.

Nositelji prava koji imaju punomoć o zastupanju inozemnih proizvođača fonograma te su primatelji licence, trebaju dostaviti odgovarajući ugovor o ekskluzivnom zastupanju odnosno dobivanju licence.

Ugovor principala – davatelja licence mora biti ovjeren žigom istog. Ukoliko se dostavlja kopija ugovora, ona mora biti ovjerena kod javnog bilježnika. U ugovoru o ekskluzivnom zastupanju (dobivanju licence) mora biti izričito navedeno razdoblje i teritorij na koji se odnosi ustupljeno pravo.

Izdavači koji imaju potpisan ugovor o ekskluzivnom zastupanju odnosno dobivanju licence dužni su dostaviti bazu izdanja sa popisom snimaka i izvođača (katalog u pročišćenom izdanju) u elektronskom ili tiskanom formatu.

Za više informacija kontaktirajte nas na broj telefona 01/3668 169 ili na mail: baza@zapraf.hr