Raspisan Natječaj za dodjelu sredstava iz fonda za poticanje umjetničkog stvaralaštva i kulturne raznolikosti u 2018. godini

Trenutno pregledavate Raspisan Natječaj za dodjelu sredstava iz fonda za poticanje umjetničkog stvaralaštva i kulturne raznolikosti u 2018. godini

Temeljem odredaba Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 167/03, 79/07, 80/11, 125/11, 141/13, 127/14, 62/17) koje omogućavaju reprodukciju zaštićenih sadržaja za privatno ili drugo vlastito korištenje, a nositeljima prava pravo na kompenzaciju u vidu naknade koja se plaća na uvezene uređaje za presnimavanje i prazne medije na koje se njihova djela presnimavaju (prazni CD i DVD, memorijske kartice, tvrdi diskovi, multimedijalni uređaji i slično), kao i odredaba istog Zakona temeljem kojeg se dio prikupljenih sredstava može namijeniti za poticanje odgovarajućeg umjetničkog i kulturnog stvaralaštva i kulturne raznolikosti u odgovarajućem umjetničkom i kulturnom području te koji doprinose kulturnom razvoju društva, a temeljem članka 50. Pravilnika o kolektivnoj zaštiti prava proizvođača fonograma i raspodjeli naknada, Upravni odbor ZAPRAF-a raspisuje

N A T J E Č A J

za dodjelu sredstava iz Fonda za poticanje umjetničkog stvaralaštva i kulturne raznolikosti u 2018. godini s namjenom za stimulaciju i sufinanciranje izdavačke djelatnosti, aktivnosti proizvođača fonograma i manifestacija glazbenog stvaralaštva sa svih područja glazbene djelatnosti.

Cjelokupni tekst natječaja potražite OVDJE.