RASPODJELA NAKNADA PROIZVOĐAČIMA FONOGRAMA U 2022.

Trenutno pregledavate RASPODJELA NAKNADA PROIZVOĐAČIMA FONOGRAMA U 2022.
  • Kategorija objave:Uncategorized

Stručna služba Udruge za zaštitu, prikupljanje i raspodjelu naknada fonogramskih prava (ZAPRAF) u lipnju je završila obradu podataka o korištenju fonograma u protekloj 2022. godini. Sukladno tome, izvršen je postupak isplate konačnih godišnjih obračuna za sve nositelje prava.

Po uobičajenom modelu, raspodjela naknada se kao i prethodnih godina temeljila na kriteriju stvarnog korištenja snimke, odnosno u raspodjelu naknada ušle su sve snimke koje su se koristile i koje su prijavljene kao emitirane od strane korisnika predmeta zaštite.

Prihodi u 2022. godini bili su veći za 11,4% u odnosu na 2021. godinu te su iznosili nešto više od 38,5 milijuna kuna (5.103.731,70 eura), a u raspodjelu naknada nositeljima prava ide gotovo 3 milijuna kuna (skoro 400 000 eura) više nego u prošloj reparticijskoj godini.

U 2022. godini, proizvođači fonograma su prijavili ukupno 978 singlova i 337 albuma. ZAPRAF trenutno štiti preko 14,8 milijuna prijavljenih inozemnih fonograma i preko 185 000 domaćih fonograma. Također, u 2022. godini korišteno je ukupno 299 667 pojedinačnih snimaka s preko 17 366 864 zabilježenih emitiranja.

Najemitiranija domaća snimka u 2022. godini bila je “Trebaš li me” (Aquarius Records/Menart) u izvedbi Eni Jurišić i Matije Cveka, dok je najemitiranija inozemna snimka “As It Was” Harrya Stylesa u izdanju Sony Musica.

U 2022. godini ZAPRAF je ostvario najbolje financijske rezultate od dobivanja licence za prikupljanje naknade od kolektivnih prava proizvođača fonograma“, izjavila je direktorica ZAPRAF-a Maja Vidmar Klarić.

ZAPRAF je u 2022. godini dobio i novo, dopunjeno Rješenje Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo za obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanja prava proizvođača fonograma u Republici Hrvatskoj, a koje je posljedica donošenja novog Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima i dobivanja novih prava koja se kolektivno ostvaruju za proizvođače fonograma. Slijedom toga, bilo je potrebno ažurirati i punomoći ZAPRAF-a koje su dane na potpisivanje našim nositeljima prava.

Uz navedeno, glavnina naših aktivnosti i dalje se odnosila na organiziranje raznih stručnih skupova i radionica glede praktične primjene pojedinih odredbi novog Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima, a koje su sportne za cjelokupnu glazbenu industriju i daljnja ulaganja u glazbu.

Podržavali smo i brojne aktivnosti Hrvatske diskografske udruge, ali i svih naših članova koji nam daju svesrdnu podršku u našim nastojanjima da uvijek idemo korak dalje u prikupljanju naknada i zaštiti prava proizvođača fonograma“, zaključila je Maja Vidmar Klarić

Više informacija o raspodjeli pronađite u našoj infografici.