ZAPRAF aplicirao za dobivanje sredstava iz EU fondova u okviru programa „Europa za građane“

Trenutno pregledavate ZAPRAF aplicirao za dobivanje sredstava iz EU fondova u okviru programa „Europa za građane“

europa

Sa zadovoljstvom objavljujemo kako je ZAPRAF kao projektni prijavitelj u suradnji sa ostalim regionalnim organizacijama proizvođača fonograma koji su partneri na projektu – Zavod IPF, UDS, MMI i IFPI Austria u okviru programa „Europa za građane“ podnio projektnu prijavu za dobivanje sredstava iz fondova Europske Unije.

Cilj provedbe projekta ogleda se u podizanju razine javne svijesti o potrebi zaštite autorskog prava i srodnih prava, strukturiranom pokretanju i zagovaranju kvalitetnog pravnog i institucionalnog okvira za zaštitu, prikupljanje i raspodjelu naknada s osnove korištenja fonogramskih prava.

Posebna pažnja biti će usmjerena na zaštitu prava proizvođača fonograma u smislu suzbijanja svih oblika nelegalnog umnožavanja fonograma u zemljama članicama Europske Unije, kao i u zemljama koje su u pretpristupnim pregovorima.

Projekt će doprinijeti tomu da građani Unije podigni razinu svijesti i znanja o važnosti i standardima zaštite autorskih i srodnih prava, o tome kako i zašto mogu i trebaju doprinijeti suzbijanju piratstva, te u konačnici da osvijeste zajedničku pripadnost europskom prostoru, mentalitetu i kulturnom krugu koji je snažno opredijeljen za zaštitu autorskih i srodnih prava.